Konferensarrangörer

För att lyckas med en konferens krävs bra planering och struktur. Att arrangera en konferens kan vara stressande och påfrestande. Därför tar många företag hjälp av proffs. Idag finns det gott om duktiga konferensarrangörer som hjälper dig från första tanken om en konferens, genom planeringen och genomförandet.

En av dessa konferensarrangörer är Hansen. Företaget bildades 1989 och hjälper dig med alla delar av konferensarrangemanget. Hansen är en konferensarrangör som lägger fokus vid så kallade levande möten mellan människor i spännande miljöer. Hansen arrangerar konferenser och möten över hela världen. Hansen anser som konferensarrangör att man måste våga bryta mönster och ändra på gruppdynamiken. Detta leder till stimulans och kreativitet. Det händer något hos människor när de blir utmanade i nya miljöer och omgivningar.

Företag som köper tjänster av konferensarrangörer ställer allt högre krav. Den största förändringen ligger i köparens krav på att konferensen ska passa in i företagets marknadskommunikation. Högre krav på effektivitet och hög teknik är något som konferensarrangörer stöter på i sitt dagliga arbete idag. Därför är marknaden bland dessa arrangörer väldigt konkurrenskraftig och det kan ta en bra stund innan ditt företag hittar den konferensarrangör som ni känner er trygga med.

Ett bra tips är att höra med tidigare kunder som anlitat konferensarrangörerna om hur de upplevde samarbetet. Fina budskap och löften på en hemsida är en sak, hur det ser ut i verkligheten är en annan.

Konferensarrangörer jobbar med begrepp som B2B, eller Business to Business, vilket innebär möten mellan olika företag. Tala om för konferensarrangören exakt vad ditt företag vill uppnå och tänk på helheten och inramningen. Ett lyckat möte handlar om helheten och inte bara en presentation på en scen utan även kringliggande aktiviteter och trevliga omgivningar.

Den andra typen av konferensarrangemang är B2C, Business to Consumer. Idag översköljs vi av reklambudskap var vi än befinner oss. Hur ska ditt företag nå ut till kunderna? Det handlar om ett annorlunda tänk och ofta är levande möten och konferenser en del av denna utmaning. Välj i detta fall en konferensarrangör som har lång erfarenhet av kampanjevenemang och vet hur man levandegör ett uppdrag. Det handlar ofta om att ta hjälp av den senaste tekniken för att nå just rätt målgrupp.

Internet vimlar av konferensarrangörer och var noga med att kolla referenser och noga prata igenom ditt konferensförslag innan du bestämmer dig för vilken konferensarrangör ditt företag ska använda sig av. Lycka till!