Teambuilding

Vad är egentligen viktigare på ett företag idag än att de anställda känner sig trygga oh nöjda med sin chef och sina arbetskollegor. Teambuilding är ett nyckelord i dagens företagskultur för att nå önskade mål. Men vad betyder då begreppet teambuilding egentligen. Uttrycket kommer från engelskan och innebär olika aktiviteter och evenemang som syftar till att få en bättre sammanhållning i ett lag eller på ett företag. Målet med teambuilding är såklart att det sociala och arbetsmässiga samarbetet ska fungera bättre.

Inom teambuilding gäller det att göra målet väldigt klart för gruppen. Vad vill vi uppnå? Hur ska vi komma dit? Vilka styrkor har vi? Vilka svagheter måste vi jobba med?
Teambuilding handlar om att få alla inom gruppen eller företaget att känna sig delaktiga och viktiga. Förlorar ett lag en spelare märks det på den sammanfattade prestationen. Samma sak gäller på ett företag. Teambuilding handlar om att få alla ombord.

Inom teambuilding teorin (ja det finns faktiskt något som heter så), talas det om att man ska identifiera de olika delar som saknas mellan målstadiet och det stadiet man befinner sig i just nu. Alltså inom teambuildingen gäller det för gruppen att konkretisera vad exakt som saknas för att vara vid det önskade målet. Sedan gäller det att jobba med dessa bitar.

Vad just ert företag ska jobba med under teambuildingen och vilka aktiviteter som passar in, är ju självklart något som ni bestämmer individuellt. Det är bra att komma bort från tråkiga kontorslokaler och spendera tid tillsammans i en annorlunda mer avslappnad miljö. Det finns flertalet anläggningar runt om landet som erbjuder aktiviteter för grupper och företag i olika storlekar. Varför inte lära känna varandra bättre under en annorlunda upplevelse på Äventyrsbanan vid Hellasgården några mil söder om Stockholm.

Äventyrsbanan sägs vara Nordens mest spännande anläggning med en rad olika aktiviteter som är perfekta för just teambuilding. Det läggs fokus på just samarbete och det finns olika äventyrsbanor där klättring och fysiska aktiviteter tar stor plats. Men teambuilding handlar även om att utveckla sin individuella styrka och tankeförmåga. På Äventyrsbanan stimuleras alla kroppens sinnen mot nya resultat, allt i ledning av kompetent personal på just teambuldingområdet. Gruppen kommer garanterat vara mer sammansvetsad när ni lämnar äventyrsanläggningen.

Visst kan teambulding innebära tuffa fysiska aktiviteter men ett företag vars anställda är under tidspress och stress kanske hellre ser att teamet ger sig iväg på en lugn helg tillsammans. Varför inte ta båten till Åland och upplev några dagar med god mat och tid för trevliga samtal i en vacker skärgårdsmiljö. Teambuilding behöver faktiskt inte vara så komplicerat. Att lära känna någon bättre görs kanske bäst i en avslappnad och prestigelös miljö.